logo UE Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Publikacje pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
zawarte w materiałach wpływających do Biblioteki Głównej
są na bieżąco opracowywane przez pracowników Sekcji Bibliometrii, Dokumentacji i Informatyzacji.
Informujemy, że materiały do bazy rejestruje się z autopsji.
Autor nie musi wypełniać formularza elektronicznego,
jeśli przedłoży oryginały publikacji do opracowania w Bibliotece Głównej.
Logowanie